Bc. Ondřej Schneider

Diplomová práce

Sportovní Brno – Otazníky a odpovědi

Sports in brno
Anotace:
Práce se zabývá současným stavem brněnského sportu. Pomocí deseti žurnalistických interview s osobnostmi, které nějakým způsobem v brněnském sportu působí a ovlivňují jeho stav, například s funkcionáři sportovních klubů, političkou, vysokoškolským pedagogem nebo bývalou sportovkyní, autor podává obraz fungování brněnského sportu, jeho silných i slabých stránek. V první části práce je uveden současný …více
Abstract:
The thesis deals with the present state of sports in Brno. Through the use of 10 journalistic interviews with the personalities who work in the sphere of sports and who influence it (e.g. sport club officials, politician, university pedagogue or former sportswoman) the author explains the functioning of sport in the city and its present strengths and weaknesses. The first part is focused on current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2008
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Práce na příbuzné téma