Mgr. Steven Van Wichelen

Doctoral thesis

The Effects of Product Placement on Consumer Behavior (Důsledky product placementu na chování spotřebitele)

The Effects of Product Placement on Consumer Behavior
Abstract:
Práce se zaměřuje na kognitivní, afektivní a konativní reakce spotřebitelů na pro-duct placement. Zkoumá, jak pozornost, vybavení si značky, postoje, osobnost značky, preference produktu a nákupní záměr jsou ovlivněny prostřednictvím různých typů produkt placementu. Ke sběru primárních dat bylo využito dotazní-kové šetření (n = 164), eyetrackingový výzkum (n = 80), hloubkové rozhovory se 2 skupinami …more
Abstract:
The thesis focuses on the cognitive, affective and conative responses from consum-ers to product placement. It wishes to research how attention, brand recall, attitude, brand personality, product preference and purchase intention are influenced by dif-ferent types of product placement. In order to do so, it made use of a survey (n = 164), an eye tracking research (n = 80), an interview comparing 2 …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 2. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.
  • Reader: Ludmila Nagyová, prof. Ing., Ph.D., Jaroslav Světlík, prof. Ing., Janka Táborecká Petrovičová, externi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Doctoral programme / field:
Economics and management / Business management and economics