Bc. Lucie Šmídová

Bachelor's thesis

Fagocytóza a jiné nespecifické reakce imunitního systému vyvolané patogenem Borrelia burgdorferi sensu lato a jeho obrana proti těmto mechanismům

Effect of phagocytosis and other non-specific immune system responses on Borrelia burgdorferi sensu lato
Anotácia:
Tato bakalářská práce se věnuje reakci mechanismů nespecifické imunity při eliminaci bakterií komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato, způsobující onemocnění lymeská borrelióza. Látkové i buněčné mechanismy nespecifické imunity jsou stěžejní pro průběh onemocnění a zodpovědné za vznik zánětu. Z uvedených mechanismů se tato práce věnuje především fagocytóze borrelií a buňkám v tomto procesu zahrnutých …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the reaction of non-specific immunity mechanisms in the elimination of Borrelia burgdorferi sensu lato causing Lyme borreliosis. Non-specific immune and cellular mechanisms are crucial to disease progression and responsible for inflammation. From the above mentioned mechanisms, this work is mainly concerned with phagocytosis of borreliae and cells involved in this process …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedúci: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta