Bc. Pavla Kalinová

Master's thesis

Validita Krátkého testu zrakově-prostorové paměti (BVMT-R) pro diagnostiku paměťového deficitu u mírné kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci

Validity of the Brief Visuospatial Memory Test for Assessment of Mild Cognitive Impaiment in Parkinson's Disease
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce bylo přispět ke zhodnocení validity revidované verze Krátkého testu zrakově-prostorové paměti (BVMT-R, Benedict, 1997) v diagnostice mírné kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci (PN-MKP). Výzkumný soubor se skládal z 37 neurologicky a psychiatricky zdravých osob, 16 pacientů s PN-MKP a 15 pacientů s Parkinsonovou nemocí bez kognitivního deficitu. Pacienti s PN-MKP …more
Abstract:
The main aim of this study was to assess the sensitivity of the Brief Visuospatial Memory Test (BVMT-R, Benedict, 1997) to mild cognitive impairment in Parkinson's disease (PD-MCI). The sample consisted of 37 healthy controls, 16 patients with PD-MCI and 15 PD patients with intact cognition. The results indicated that the scores of immediate and delayed free recall discriminate between persons with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 1. 2015
  • Supervisor: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Psychology / Psychology