Markéta Olivíková

Bakalářská práce

Analýza hospodaření a financování příspěvkové organizace Centrum pro seniory

Analysis of Management and Financing of Contributory Organization Centrum pro seniory
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu hospodaření a financování vybrané příspěvkové organizace. Teoretická část nejprve stručně charakterizuje neziskové organizace a státní příspěvkové organizace, dále je věnována pozornost pouze příspěvkovým organizacím zřízeným územními samosprávnými celky. Je popsána oblast hospodaření a zdroje financování těchto organizací, poslední část se zabývá finanční …více
Abstract:
This bachelor thesis is aimed at the analysis of management and financing of the selected contributory organization. At first the theoretical part briefly describes non-profit organizations and state contributory organizations. Then attention is only paid to contributory organizations established by territorial self-governing units. The area of management and funding these organizations is described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Olivíková, Markéta. Analýza hospodaření a financování příspěvkové organizace Centrum pro seniory. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe