Adam ŽAMPACH

Bakalářská práce

Analýza vybrané herní činnosti jednotlivce v elitním basketbalu

Analysis of selected game activity of an individual player in elite basketball
Anotace:
Cílem bakalářské práce je provést analýzu hry konkrétního basketbalového družstva. Pokusili jsme se zjistit závislost prostředí a obranně doskočených míčů na konečný výsledek utkání. Pro tuto práci byl vybrán tým BK SLUNETA Ústí nad Labem a pomocí přímého a nepřímého pozorování byla získána data z technického zápisu, konkrétně ze sezóny 2013/2014.
Abstract:
The thesis is concerned with the game analysis of a particular basketball team. We tried to establish the effect of background and defensive rebounds on the game result. The team BK SLUNETA Ústí nad Labem was chosen for this purpose and due to direct and indirect observation we obtained data from the technical protocol, concretely from the season 2013/2014.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Marcel Žák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽAMPACH, Adam. Analýza vybrané herní činnosti jednotlivce v elitním basketbalu. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta