Bc. Pavel Šmak

Bakalářská práce

Modelování separace v odstředivé rozdělovací chromatografii (CPC)

Modelling of separation by centrifugal partition chromatography (CPC)
Anotace:
Odstředivá rozdělovací chromatografie (CPC) je typ kapalinové chromatografie, jejíž stacionární i mobilní fáze jsou kapalné. Stacionární fáze je fixována v koloně (rotoru) pomocí odstředivé síly, zatímco mobilní fáze je pumpována skrz kolonu. Látky, procházejíce opakovaným rozdělováním mezi oběma fázemi, jsou separovány podle svých rozdělovacích koeficientů. Jelikož lze použít velkou paletu systémů …více
Abstract:
A centrifugal partition chromatography (CPC) is a type of liquid chromatography, of which both, the stationary and mobile phase, are liquid. The stationary phase is retained in the column (rotor) by the centrifugal force, while the mobile phase is pumped through the column. The solutes undergoing the process of continuous partitioning between the phases are separated accordingly to their partitioning …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Biofyzikální chemie