Lukáš Konečný

Bakalářská práce

Srovnání bezpečnosti vybraných operačních systémů mobilních komunikačních zařízení

Security Comparison of Selected Operating Systems of Mobile Communication Devices
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnání bezpečnosti vybraných operačních systémů mobilních komunikačních zařízení. Teoretická část se zabývá základními pojmy a legislativou související s touto problematikou, poté je vytvořen seznam operačních systémů. Cílem teoretické části je také stručná strukturální analýza vybraných operačních systémů s definováním aktuálních zranitelností těchto operačních …více
Abstract:
That bachelor thesis focuses on the security comparison of selected operating systems of mobile communication devices. The theoretical part deals with basic terms and the legislation related to this issue, then is created a list of operating systems. The theoretical part also aims at providing a brief structural analysis of chosen operating systems with defining vulnerabilities of these operating systems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Konečný, Lukáš. Srovnání bezpečnosti vybraných operačních systémů mobilních komunikačních zařízení. Uherské Hradiště, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe