Lukáš Konečný

Bachelor's thesis

Srovnání bezpečnosti vybraných operačních systémů mobilních komunikačních zařízení

Security Comparison of Selected Operating Systems of Mobile Communication Devices
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnání bezpečnosti vybraných operačních systémů mobilních komunikačních zařízení. Teoretická část se zabývá základními pojmy a legislativou související s touto problematikou, poté je vytvořen seznam operačních systémů. Cílem teoretické části je také stručná strukturální analýza vybraných operačních systémů s definováním aktuálních zranitelností těchto operačních …more
Abstract:
That bachelor thesis focuses on the security comparison of selected operating systems of mobile communication devices. The theoretical part deals with basic terms and the legislation related to this issue, then is created a list of operating systems. The theoretical part also aims at providing a brief structural analysis of chosen operating systems with defining vulnerabilities of these operating systems …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Konečný, Lukáš. Srovnání bezpečnosti vybraných operačních systémů mobilních komunikačních zařízení. Uherské Hradiště, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe