Bc. Jitka Dihelová, DiS.

Master's thesis

Společenská odpovědnost jako motiv spotřebního chování zákazníků

Social responsibility as a motive for consumer behaviour of customers
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá tematikou společenské odpovědnosti jako motivu spotřebního chování. V teoretické části je podrobněji uveden koncept společenské odpovědnosti jako součást koncepce trvale udržitelného rozvoje, který stojí na třech vzájemně propojených pilířích a to ekonomickém, sociálním a environmentálním. Detailněji jsou rozebráni stakeholders a některé standardy upravující hodnocení …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with social responsibility as a motive for consumer behaviour. The theoretical part deals in more details with the concept of social responsibility as a part of the conception of sustainable development based on three pillars mutually connected – economic, social and environmental. Stakeholders and some standards regulating CSR assessment are analysed in more details. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní