Bc. Irena NĚMCOVÁ

Diplomová práce

Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků mladšího a staršího školního věku

Development of reader literacy of pupils of younger and older school age
Anotace:
Ve své diplomové práci se věnuji rozvoji čtenářské gramotnosti žáků základní školy. V úvodu práce definuji pojmy ? čtení, čtenář, četba, čtenářství, čtenářské návyky a zájmy. V další části jsem rozdělila čtenáře podle věku a postupně charakterizuji předčtenářský věk, prepubescentní a pubescentní čtenářství. Ve třetí kapitole se věnuji čtenářství v rodině. Rodinné prostředí je nejsledovanější z faktorů …více
Abstract:
In my Diploma thesis I deal with development of readers? literacy of primary school pupils. In introduction of this work I define terms ? lecture, reader, reading, readership, readers? habits and interests. In next part, I divided readers according to their age and I characterize gradually pre-reader age, pre-pubescent and pubescent readership. In third chapter I attend to reading in family. Family …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Identifikátor: 19354

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMCOVÁ, Irena. Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků mladšího a staršího školního věku. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe