Bc. Barbora Redlová

Diplomová práce

Multikulturní kompetence v pomáhajících profesích

Multicultural Competence in Helping Professions
Anotace:
Diplomová práce se zabývá multikulturními kompetencemi studentů pomáhajících profesí. První část se věnuje teoretickému pohledu na problematiku kompetencí obecně, jejich definice, strukturu, členění a zaměření na kompetence pracovníka pomáhajících profesí. Kompetence budoucího pracovníka v pomáhajících profesích jsou stěžejním tématem i v praktické části této práce. Jedná se komparaci úrovně multikulturních …více
Abstract:
This thesis is focused multicultural competencies of helping profession's students. The first part deals with theoretical view on the competencies in general definitions, structure, classification and multicultural competencies. In the practical part of this thesis is comparation of multicultural competence of helping profession's students at selected universities. The aim of research is to find out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014
Zveřejnit od: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Redlová, Barbora. Multikulturní kompetence v pomáhajících profesích. Zlín, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe