Mgr. Martina Obrdlíková

Master's thesis

Možnosti využití učení v pohybu u dětí mladšího školního věku na základě doporučení pokusného ověřování programu Pohyb a výživa na vybrané základní škole.

Possibilities of using learning in movement for children of younger school age based on the recommendations of the trial verification of the Movement and nutrition program at a selected elementary school.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá možností využití učení v pohybu u dětí mladšího školního věku na základě doporučení pokusného ověřování programu Pohyb a výživa na ZŠ Jiřice u Miroslavi. V teoretické části je popsán pilotní projekt Pohyb a výživa včetně možností využití jeho výsledků na školách a vymezení teoretických pojmů pohyb, hra a pohybový vývoj dětí, mladší školní věk. Hlavní část práce je směřována …more
Abstract:
The thesis deals with the possibility of using movement learning for children of younger school age, based on the recommendations of the experimental validation of the Movement and Nutrition program at Jiřice u Miroslavi Primary School. The theoretical part describes the pilot project - Movement and Nutrition, including the possibilities of using its results in schools and defining the theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2023
  • Supervisor: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta