Jana Batelková

Bakalářská práce

Publicistický text a čtenářská gramotnost na středních školách na Kutnohorsku

Journalistic text and Literacy of Readers at Secondary Schools in Kutnohorsko
Anotace:
Tato práce se věnuje průzkumu úrovně čtenářské gramotnosti studentů druhých ročníků na vybraných středních školách na Kutnohorsku. Cílem této práce bude především zjištění schopnosti žáků doslovně porozumět vybraným publicistickým textům, vyvodit z přečteného závěry a text posoudit na základě v něm obsažených informací. První část práce se zabývá teoretickými poznatky o dané problematice, druhá pak …více
Abstract:
This work focuses on investigating the literacy level of second grade students attending chosen high schools in Kutná Hora region. The major aim is to observe whether the students are able to literally understand certain journalistic texts, conclude the texts and review them in accordance with information stated. The theoretical part describes the crucial information on the issue studied and is based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Batelková, Jana. Publicistický text a čtenářská gramotnost na středních školách na Kutnohorsku. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická