Dominik Svoboda

Bakalářská práce

Multimediální propagace vysokoškolského sportovního klubu kendó

The Multimedial Promotion of TBU in Zlín´s Kendo Sports Club
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o využití multimédií, jako nástrojích propagace vysokoškolského sportovního klubu kendó. Teoretická část se věnuje obeznámení s pojmy z marketingového prostředí. Praktická část obsahuje popis bojového sportu kendó a jeho cíle. V druhé polovině teoretické části je zmíněn současný stav propagace oddílu a jeho porovnání s ostatními oddíly. V neposlední řadě také dotazníkové …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the use of multimedia, as a tool for promotion of Kendo University Sports Club. The theoretical part is devoted to acquainting with the terms from the marketing environment. The practical part contains a description of combat sport and its goals. In the second half of the theoretical part is a reference to the current status of the section promotion and its comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Pavel Vařacha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svoboda, Dominik. Multimediální propagace vysokoškolského sportovního klubu kendó. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.