Theses 

Finanční analýza vybraného zemědělského podniku s návrhy na optimalizaci finanční situace. – Bc. Kristína Bezáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kristína Bezáková

Diplomová práce

Finanční analýza vybraného zemědělského podniku s návrhy na optimalizaci finanční situace.

Financial analysis of chosen agricultural company with proposals for optimization of its financial situation.

Abstract: The aim of this thesis is to find out financial situation of chosen agricultural company based on the financial analysis and to propose steps which will lead to desirable final state. Financial situation of the company will be explored via elementary methods of financial analysis. Company indicator ratio values will be compared with Slovak agricultural industry average of these ratios. Based on the findings the situation of the company will be evaluated and the main problem areas will be identified. The last part of the thesis will be focused on solutions of problem areas and will propose changes those lead to improvement of current state.

Abstract: Cieľom diplomovej práce je zistiť s pomocou finančnej analýzy finančnú situáciu vybraného poľnohospodárskeho podniku a navrhnúť opatrenia smerujúce k dosiahnutiu žiaduceho cieľového stavu. Finančná situácia podniku bude preskúmaná s pomocou elementárnych metód finančnej analýzy. Hodnoty pomerových ukazovateľov podniku budú porovnané s priemernými hodnotami týchto ukazovateľov v poľnohospodárskom odvetví na Slovensku. Na základe zistených výsledkov bude zhodnotená situácia podniku a budú identifikované hlavné problémové okruhy. Posledná časť práce sa zameria na riešenie problémových okruhov a navrhne zmeny vedúce k zlepšeniu súčasného stavu.

Klíčová slova: Finančná analýza, poľnohospodársky podnik, návrhy na zlepšenie, Financial analysis, agricultural company, proposals for improvement

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Oponent: Ing. Věra Jančurová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 13:05, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz