Bc. Kristína Bezáková

Diplomová práce

Finanční analýza vybraného zemědělského podniku s návrhy na optimalizaci finanční situace.

Financial analysis of chosen agricultural company with proposals for optimization of its financial situation.
Abstract:
The aim of this thesis is to find out financial situation of chosen agricultural company based on the financial analysis and to propose steps which will lead to desirable final state. Financial situation of the company will be explored via elementary methods of financial analysis. Company indicator ratio values will be compared with Slovak agricultural industry average of these ratios. Based on the …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je zistiť s pomocou finančnej analýzy finančnú situáciu vybraného poľnohospodárskeho podniku a navrhnúť opatrenia smerujúce k dosiahnutiu žiaduceho cieľového stavu. Finančná situácia podniku bude preskúmaná s pomocou elementárnych metód finančnej analýzy. Hodnoty pomerových ukazovateľov podniku budú porovnané s priemernými hodnotami týchto ukazovateľov v poľnohospodárskom odvetví …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Oponent: Ing. Věra Jančurová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta