Denisa MERTLOVÁ

Bakalářská práce

Hromadné ztráty a jejich specifika pro zasahující zdravotnický personál

Mass loss and their specifics for performing to medical staff
Anotace:
Téma této práce je Hromadné ztráty a jejich specifika pro zasahující zdravotnický personál. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou.V teoretické části je snaha o vysvětlení pojmů hromadné ztráty, neštěstí, katastrofy, úkoly medicíny katastrof a něco z její historie. Dalším bodem se objasňuje důležitá a nenahraditelná funkce Integrovaného záchranného systému a jeho složek. Dále se …více
Abstract:
The theme of this thesis is Mass loss and their specifics for performing the medical staff. The work is divided into two parts, theoretical and practical.In the theoretical part attempting and explanation of the concepts of mass loss, accident, disaster, the tasks of medicine of disaster and something of it's history. Another point is to clarify the importance and ineplaceable function of the Integrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Marcel Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MERTLOVÁ, Denisa. Hromadné ztráty a jejich specifika pro zasahující zdravotnický personál. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář