Mgr. Ondřej Woznica

Diplomová práce

Streaming Video Games: Copyright Aspects

Streaming Video Games: Copyright Aspects
Anotace:
Práce se zaměřuje na otázku videoherních streamovacích platforem jako na příklad platforem na sdílení obsahu. Práce vybírá tři specifické autorskoprávní aspekty streamování videoher, a to sdělování díla veřejnosti, autorizační problematiku a odpovědností otázku jako témata rezonující napříč prací. Práce se zaměřuje na tři otázky. Zaprvé, práce zkoumá, zda dochází v důsledku streamování počítačových …více
Abstract:
Thesis focuses on the issue of video game streaming platforms as a case of content sharing platform. Thesis selects three specific copyright aspects of video game streaming, the communication to the public, authorization issues, and liability as themes resonating throughout the thesis. Thesis subsequently inspects three questions. First, thesis seeks to answer whether video game streaming infringes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jan Zibner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo