Bc. Ingrid Miščíková

Bakalářská práce

Péče zaměstnavatele o pracovní podmínky zaměstnanců

Caring employers about working conditions of the employees
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou systému péče o zaměstnance se zaměřením na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v konkrétní společnosti. V teoretické části jsou definovány jednotlivé oblasti péče o zaměstnance za pomoci literárních zdrojů a platné zákonné úpravy. Praktická část je zaměřená na zjišťování informací v oblasti pracovních podmínek a péče s důrazem na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Jsou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of the systém of care for employees with a focus on employee training and development in a particular company. The theoretical part defines individual care for employees with the help of literary sources and applicable laws and regulations. The practical part is focused on finding information on working conditions and care with an emphasis on employee training …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní