Mgr. et Mgr. Ivan Májsky

Bakalářská práce

English pronunciation Skills of Czech and Slovak Pop-Music Performers

English pronunciation Skills of Czech and Slovak Pop-Music Performers
Anotace:
Tato bakalářská práce rozebírá téma osvojování anglické výslovnosti se zaměřením na jazykové dovednosti současných českých a slovenských popových zpěváků. Jednou z hlavních hypotéz je možný výskyt rozdílů mezi schopnostmi českých a slovenských zpěváků, co se výslovnosti týče. Předpokládá se, že na rozdíl od svých slovenských protějšků dosahují čeští studenti anglického jazyka mírně výraznějšího cizího …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the question of foreign speakers' acquisition of English language pronunciation, with the focus on the pronunciation skills of contemporary Czech and Slovak pop-music performers. One of the central questions is whether there could be any difference between the English pronunciation skills of Czech and Slovak singers. It is hypothesized that, in contrast to their Slovak …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Antonín Zita, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta