Mgr. Tereza Němečková

Diplomová práce

Rodinná a sexuální výchova u romských dětí a mládeže

Sex and relationship education with Roma youth
Anotace:
Diplomová práce se zabývá specifiky realizace Rodinné a sexuální výchovy u romské mládeže a specifiky vzdělávání Romů obecně. Teoretická část se věnuje teoretickým podkladům pro vytvoření preventivního projektu v oblasti rodinné a sexuální výchovy – obsah, cíle a význam rodinné a sexuální výchovy, činitele, které ji ovlivňují. Praktická část obsahuje záznamy z realizace preventivního projektu a analýzu …více
Abstract:
The Diploma thesis deals with specifics of Sex and relationship education with Roma youth and with specifics of Roma education in general. Theoretical part is devoted to theoretical basics for making prevention project in Sex and relationship education – content, targets, meaning and conditions of Sex and relationship education. Practical part contains notes from realization of prevention project and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta