Tomáš Bronček

Diplomová práce

Cena a hodnota vo svete poisťovní

Cena a hodnota ve světě pojišťoven
Anotace:
ANOTÁCIA Titul a meno autora: Bc. Tomáš Bronček Inštitúcia: Vysoká škola ekonomická v Prahe Nám.Winstona Churchilla 4 130 67, Praha 3 Fakulta: Fakulta medzinárodných vzťahov Štúdijný odbor: Medzinárodný obchod Názov práce: Cena a hodnota vo svete poisťovní Vedúci práce: doc. Ing. František Drozen, CSc. Počet strán: 60 Rok obhajoby: 2012 Kľúčové slová: oceňovanie automobilov, povinné zmluvné poistenie …více
Abstract:
ABSTRACT Author's name: Bc. Tomáš Bronček School: University of Economics, Prague Sq. Winstona Churchilla 4 130 67, Prague 3 Faculty: Faculty of International Relations Department: International Trade Name of thesis: The price and value in the world of insurance companies Consultant: doc. Ing. František Drozen, CSc. Number of pages: 60 Year of thesis defense: 2012 Key words: cars valuation, compulsory …více
Abstract:
ANOTÁCIA Titul a meno autora: Bc. Tomáš Bronček Inštitúcia: Vysoká škola ekonomická v Prahe Nám.Winstona Churchilla 4 130 67, Praha 3 Fakulta: Fakulta medzinárodných vzťahov Štúdijný odbor: Medzinárodný obchod Názov práce: Cena a hodnota vo svete poisťovní Vedúci práce: doc. Ing. František Drozen, CSc. Počet strán: 60 Rok obhajoby: 2012 Kľúčové slová: oceňovanie automobilov, povinné zmluvné poistenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2012
  • Vedoucí: František Drozen
  • Oponent: Miloš Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30627

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod