Theses 

Zaměstnávání cizinců v České republice – Bc. Petra FIŠEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Rehabilitace / Prevence a rehabilitace sociální patologie

Bc. Petra FIŠEROVÁ

Bakalářská práce

Zaměstnávání cizinců v České republice

Employment of the Foreigners in the Czech Republic

Anotace: Pohyb obyvatelstva za prací byl a je celosvětovým fenoménem {--} ať již bereme v potaz stěhování obyvatelstva za prací v rámci jednoho státu nebo mezi státy různými. Od počátku devadesátých let přijíždí do České republiky velké množství cizinců s úmyslem najít si zde práci a zlepšit tak své životní podmínky. Často se jim ale nedaří tento cíl naplnit podle vlastních představ. Obzvláště občané ze zemí bývalého Sovětského svazu a z různých asijských zemí zde nenacházejí nejlepší pracovní podmínky a uplatnění. Pomineme-li ilegální zaměstnávání, i ti, kteří jsou zde zaměstnáni legálně, často pracují za minimální mzdy, ve špatných podmínkách a pod neustálou hrozbou vyhoštění. V bakalářské práci se zaměřuji na srovnání pracovních podmínek a pracovního uplatnění občanů z tzv. západních zemí a ze zemí bývalého Sovětského svazu a jihovýchodní Asie. Dále se v teoretické části snažím o vyjasnění problematiky tzv. klientského systému, který velice ztěžuje pracovní podmínky občanům ze zemí SNS a Ruska.

Abstract: Movement of citizens for work used to be and is a worldwide phenomenon {--} whether we consider moving of people for work within one country or between various countries. Since the beginning of the nineties, many foreigners have been coming to the Czech Republic with an intention to find work here and to improve therefore their living conditions. However, often they do not succeed to meet that goal as they wanted. In particular citizens from the former Soviet Union and various Asia countries do not find the best work conditions and assertion. If we do not mention illegal employment, even those who are employed legally often work for minimum salaries, in bad conditions and under continuous risk of expatriation. In this dissertation I focus on comparison of work conditions and work opportunities of citizens from so called Western countries and those from the former Soviet Union and South-Eastern Asia. Besides, in the theoretical part I endeavour to clarify the issue of so called client system which deteriorates strongly work conditions of citizens from the countries of the Confederation of Independent States and Russia.

Klíčová slova: azyl, azylant, cizinec, cizinecký zákon, imigrace, imigrant, migrace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2008
  • Zveřejnit od: 30. 5. 2008
  • Identifikátor: 10128

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jitka Dvořáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 5. 2008 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

FIŠEROVÁ, Petra. Zaměstnávání cizinců v České republice. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2017 13:41, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz