Theses 

Přesnost měření u rektálních a tympanálních teploměrů využívaných na dětském oddělení – Pavlína Niemczyková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství

Pavlína Niemczyková

Diplomová práce

Přesnost měření u rektálních a tympanálních teploměrů využívaných na dětském oddělení

Accuracy of rectal and tympanic thermometers used in the pediatric ward

Anotace: Tato diplomová práce nazvaná ?Přesnost měření u rektálních a tympanálních teploměrů využívaných na dětském oddělení? je rozdělena na dvě části ? teoretickou a výzkumnou. Teoretická část se zabývá termoregulací člověka, tepelným jádrem, tepelným obalem, tepelným stresem, termogenezí, tvorbou tepla u dětí, mechanismy výdeje tělesného tepla, fyzikálními mechanismy transportu tepla, tělesnou teplotou, měřením tělesné teploty, druhy teploměrů, typy horeček, anatomií zevního zvukovodu, bubínku a konečníku. Ve výzkumné části jsou porovnány výsledky měření teploměrů podle místa měření používaných na dětském oddělení a zkoumány odchylky naměřených hodnot, porovnán jejich uživatelský komfort a cena teploměrů. K měření byly použity teploměry: ušní ? elektronický a infračervený, rektální ? elektronický a digitální.

Abstract: This thesis called ?Accuracy of rectal and tympanic thermometers used in the pediatric ward? is dividend into two parts ? theoretical and experimental. The theoretical part deals with human termoregulation, thermal core, thermal packaging, thermal stress, thermogenesis, production of heat in children, dispensing mechanisms of body heat, physical mechanisms of transport of heat, body temperature, measurement of body temperature, type sof thermometers, type sof fever, anatomy of the external ear canal, tympanic membrane and rektum. In the experimental part of the measurement results are compared to place of thermometers used to measure children's department and investigated deviations of the measured values, compared to their user-friendliness and price thermometers. The measurements were taken by thermometers: ear - electronic and infrared, rectal - electronic and digital.

Klíčová slova: Ušní teploměry, rektální teploměry, měření teploty

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=21567 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

Niemczyková, Pavlína. Přesnost měření u rektálních a tympanálních teploměrů využívaných na dětském oddělení. Pardubice, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 21:50, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz