Bc. Sylva Prokopiusová

Master's thesis

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy

Measurement and assesment of financial stability and business performance of the firm
Abstract:
Práce se zaměřuje na vyhodnocení finanční stability a výkonnosti konkrétní firmy pomocí rozborové techniky poměrových ukazatelů doplněnou o ukazatel ekonomické přidané hodnoty v letech 2003 – 2010. Právě v této době, kdy se český trh nacházel v nepříznivé ekonomické situaci pod tlakem ekonomické krize, malé a středně velké podniky často čelily finančním problémům. Teoretická část práce se věnuje finanční …more
Abstract:
Thesis is concerned about the measurement of financial stability and business performance of the concrete firm in the years 2003 – 2010. The method used is the study of financial and operating ratios complemented by Economic value added ratio. At this time, when the Czech market was found in unfavourable economic situation due to the preasurre of economic crisis, small and medium sized companies were …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 11. 2012
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Gabriela Dlasková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance