Bc. Veronika Marhútová

Master's thesis

Spotrebiteľské ceny, ich vývoj a stabilita

Consumer prices, development and stability
Abstract:
The theses deals with the descriptive analysis of consumer prices development, especially in 2007-2011, and price stability. The first part describes the characteristics of the markets, which is focused on products and services. Every market and the seller determines the price of the product od service itself. It is characterized by price and mentioned different approches to pricing, theory of the …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá popisnou analýzou vývoja spotrebiteľských cien, hlavne v rokoch 2007-2011 a cenovou stabilitou. V prvej časti je popísaná charakteristika trhov, na ktorých sa sústreďujú tovary a služby. Každý trh a predajca si určuje cenu svojho tovaru alebo služby sám. Takisto je charakterizovaná cena a sú uvedené rôzne prístupy na určovanie cien, teória hodnoty a ceny či klasifikácia spotrebného …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2012
  • Supervisor: Prof. Ing. Štefan Samson, CSc.
  • Reader: Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK