Martina SPÁČILIK

Bakalářská práce

Střední zdravotnický personál ve vztahu k odbornému dohledu u Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje

Nursing staff in relation to professional supervision of Emergency medical services of South Bohemian region.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly v rámci dohledu poskytovaného na zdravotnických záchranných službách Jihočeského kraje. Pro potřeby výzkumu se tato bakalářská práce úzce zaměřuje na Zdravotnickou záchrannou službu v Českých Budějovicích, Písku, Krumlově a Milevsku. Je koncipována především jako upozornění na velkou rozmanitost přístupů k odbornému dohledu a vyvíjí snahu o zlepšení tohoto stále …více
Abstract:
This thesis deals with the differences in the supervision provided for Emergency medical Services in the South Bohemian Region. For the purposes of a research this thesis is closely focused only on Emergency Medical Services in Czech Budejovice, Pisek, Czech Krumlov and Milevsko. It is designed primarily as a reminder of the wide diversity of different approaches to professional supervision and as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Zveřejnit od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Bc. Robert Havlíček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SPÁČILIK, Martina. Střední zdravotnický personál ve vztahu k odbornému dohledu u Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses lev688 lev688/2
5. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.