Mgr. Alena Bedrnová

Bakalářská práce

Výživa a zjišťování výživových zvyklostí dětí v Aerobic Team Show

Food and Determination Nutrition Habits of Children in Aerobic Team Show
Anotace:
Bakalářská práce charakterizuje výživu, výživový stav a složky výživy včetně doplňků výživy. Podrobně rozpracovává výživu dětí a mládeže spolu s výživovým doporučením pro jednotlivé věkové skupiny. Soustřeďuje se na kvantitativní výzkum výživových zvyklostí dětí ATS F1 včetně jeho závěrečného hodnocení.
Abstract:
Bachelorś thesis describes nutrition, sustenance condition and essential nutrition components inclusive of the dietary supplements. It elaborates sustenance of the children and the teen-agers together with diet recommendations for particular age groups. The thesis concentrates on a quantitative research of the nutrition habits of the children in ATS F1 including its final evaluation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2010
  • Vedoucí: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií