Mgr. Alena Bedrnová

Bachelor's thesis

Výživa a zjišťování výživových zvyklostí dětí v Aerobic Team Show

Food and Determination Nutrition Habits of Children in Aerobic Team Show
Abstract:
Bakalářská práce charakterizuje výživu, výživový stav a složky výživy včetně doplňků výživy. Podrobně rozpracovává výživu dětí a mládeže spolu s výživovým doporučením pro jednotlivé věkové skupiny. Soustřeďuje se na kvantitativní výzkum výživových zvyklostí dětí ATS F1 včetně jeho závěrečného hodnocení.
Abstract:
Bachelorś thesis describes nutrition, sustenance condition and essential nutrition components inclusive of the dietary supplements. It elaborates sustenance of the children and the teen-agers together with diet recommendations for particular age groups. The thesis concentrates on a quantitative research of the nutrition habits of the children in ATS F1 including its final evaluation.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2010
  • Supervisor: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií