Ing. Ivana Smolková

Diplomová práce

Porušení rozpočtové kázně

Budgetary Discipline Infringement
Anotace:
Práce se zabývá problematikou porušení rozpočtové kázně, která je upravena dvěma právními předpisy. Porušení rozpočtové kázně souvisí s použitím veřejných prostředků, a to s poskytováním dotací a návratných finančních výpomocí. Práce popisuje skutečnosti vedoucí k porušení rozpočtové kázně, sankce za porušení rozpočtové kázně a možnost využití opravných prostředků. Předmětem zájmu je také komparace …více
Abstract:
This work deals with a breach of budgetary discipline which is regulated by two legal regulations. The breach of budgetary discipline is related to the use of public funds and the provision of subsidies and refundable financial accommodation. This work describes the facts leading to the breach of budgetary discipline, penalties and remedies. It also deals with a comparison of regulation in both legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta