Ing. Ivana Smolková

Master's thesis

Porušení rozpočtové kázně

Budgetary Discipline Infringement
Abstract:
Práce se zabývá problematikou porušení rozpočtové kázně, která je upravena dvěma právními předpisy. Porušení rozpočtové kázně souvisí s použitím veřejných prostředků, a to s poskytováním dotací a návratných finančních výpomocí. Práce popisuje skutečnosti vedoucí k porušení rozpočtové kázně, sankce za porušení rozpočtové kázně a možnost využití opravných prostředků. Předmětem zájmu je také komparace …more
Abstract:
This work deals with a breach of budgetary discipline which is regulated by two legal regulations. The breach of budgetary discipline is related to the use of public funds and the provision of subsidies and refundable financial accommodation. This work describes the facts leading to the breach of budgetary discipline, penalties and remedies. It also deals with a comparison of regulation in both legal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta