Theses 

Contribution of space R&D expenditures to the economic growth of the EU – Silvija Perić

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Silvija Perić

Diplomová práce

Contribution of space R&D expenditures to the economic growth of the EU

Příspěvek výdajů do vesmírného výzkumu a vývoje na hospodářský růst EU

Anotace: Tato práce zkoumá kvantitativní vztah mezi výdaji na výzkum a vývoj v oblasti vesmíru a hospodářským růstem členských států Evropské unie. Zatím nebyl proveden žádný kvantitativní výzkum kauzálního vztahu těchto dvou proměnných v Evropě. Tento příspěvek se pokouší podat vhodný přehled předchozího výzkumu a najít nejlepší metodu pro zhodnocení výše uvedeného vztahu. Práce prezentuje omezení nacházející se v dostupné akademické literatuře, a také metodologické omezení a dostupná data. Pro analýzu panelových dat je použita metoda Grangerovy kauzality. Výsledky výzkumu ukazují na neexistenci významného kvantitativního vztahu - výdaje do vesmírného výzkumu a vývoje na obyvatele nepůsobí Granger kauzálně na reálný HDP na obyvatele a naopak. Na závěr práce předkládáme doporučení pro evropské a taktéž národní politiky. Výzkumní pracovníci by měli používat jednotná časová období, stejně jako odpovídající typy dat, opatření a metodiku.

Abstract: The thesis explores quantitative relationship between space R&D expenditures and economic growth of the EU Member States. So far, there hasn’t been done quantitative research on the causal relationship of these two variables in Europe. The paper attempts to compose appropriate review of the previous research and to find the best method to evaluate the aforementioned relationship. It presents limitations in available literature in this field, as well as limitations in suitable methodology and available data. For our panel dataset we chose Granger causality. The results of the research show that there is no significant quantitative relationship - space expenditures per capita don’t Granger cause real GDP per capita, and vice versa. In the end, we provide recommendations for the EU policy, as well as for the national policies. Researchers should try to use unified time periods as well as corresponding type of data, measures, and methodology.

Klíčová slova: Hospodářský růst, Výzkum a vývoj, Průzkum vesmíru, Panelová data, Evropská unie, Evropská kosmická agentura, Vesmírné výdaje, Grangerova kauzalita

Keywords: European Space Agency, Granger causality, Economic growth, European Union, Space expenditures, Research and development, Space exploration, Panel data

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/61379 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:34, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz