Bc. Tereza Švandová

Diplomová práce

Texty bez papíru: české literární blogy

Texts Without Paper: Czech Literary Blogs
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou české literatury na internetu, v centru pozornosti jsou především české literární blogy. Autorka práce usiluje o jejich představení a typologické utřídění, přičemž zohledňuje jejich formální podobu a obsahovou náplň, resp. tematické zaměření (např. literární blog, experiment, poezie aj.). Stranou pozornosti nezůstávají ani obecné otázky týkající se digitální …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of Czech literature on the internet, focusing mainly on Czech literary blogs. The author of the work strives for their presentation and typological classification, taking into account their formal form and content content, respectively. Thematic focus (literary blog, experiment, poetry, etc.). Also has general questions about the digital text, the form and possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. David Kroča, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem