Bc. Radek Slavětínský

Bakalářská práce

Schémata symetrického šifrování

Schemes Symetric Cryptology
Anotace:
Bakalářská práce představuje metody šifrování a princip fungování moderních symetrických šifer. Zmiňuje pojem kryptologie a její vývoj, zejména ten, zabývající se kryptografií a vysvětluje terminologii kryptografického systému. Dále vybírá známé systémy symetrického šifrování a popisuje jejich vlastnosti. Základem pro dosažení cíle této práce je u těchto známých šifer analyzovat jejich parametry, popsat …více
Abstract:
Bachelor thesis introduces the encryption methods and principles of the modern symmetric ciphers. It points out the concept of cryptology and its development, particularly the part that is dealing with cryptography and explaining terminology of the cryptographic system. Additionally thesis selects well known systems of the symmetric encryption and describes their characteristics. Basis for achieving …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vít Fábera, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie

Práce na příbuzné téma