Nela Kadlčíková

Bakalářská práce

Analýza zdrojů rizik možného ohrožení prvku kritické infrastruktury

Analysis of Possible Sources of Danger of Critical Infrastructure Elements
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá ochranou kritickou infrastrukturou. Teoretická část je zaměřena na historii, poté popisuje základní pojmy daného tématu a věnuje se určováním prvků kritické infrastruktury. Dále se věnuje ochraně kritické infrastruktury a metodám analýze rizik, které jsou úzce spjaty s kritickou infrastrukturou. V praktické části je popsán prvek kritické infrastruktury a to hasičská stanice …více
Abstract:
This thesis deals with the protection of critical infrastructure. The theoretical part focuses on the history, then describes the basic concepts of the topic and focuses on identifying critical infrastructure elements. It also discusses the critical infrastructure protection and risk analysis methods, which are closely linked to critical infrastructure. The practical part describes an element of critical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016
Zveřejnit od: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Slavomíra Vargová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kadlčíková, Nela. Analýza zdrojů rizik možného ohrožení prvku kritické infrastruktury . Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe