Bc. Tereza Veselá

Bakalářská práce

Principy a pozitivní účinky programu Son-Rise u dítěte s poruchou autistického spektra

Principles and the positive effects of the program Son-Rise with a child with an autistic spectrum disorder
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Principy a pozitivní účinky programu Son-rise na dítěte s poruchou autistického spektra“ se zaměřuje především na program zvaný Son-rise, jakožto na jednu z možností, jak přirozeným způsobem rozvíjet oblasti narušené v důsledku PAS. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. První kapitola teoretické části je věnována definici, etiologii a diagnostice autismu. …více
Abstract:
The bachelor thesis called “Principles and positive effects of the Son-Rise Program with a child with autism spectrum disorder” focuses particularly on the program called the Son-Rise as one of the possibilities to naturally develop areas disturbed as a result of ASD. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The first chapter of the theoretical partis devoted to the definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika