Michaela Motejlková

Bakalářská práce

Vnímání kvality života u seniorů v domácí a ústavní péči

Perceptions of quality of life for seniors in home and institutional care
Anotace:
Má bakalářská práce je zaměřena na subjektivní vnímaní kvality života u seniorů v domácí a ústavní péči, zajímám se o postoje a vnímání faktorů, které ovlivňují kvalitu života seniorů. V teoretické časti mojí bakalářské práce, se zbývám pojmy stáří, stárnutí a aspekty, které stáří a stárnutí ovlivňují, zabývám se pojmem kvality života z různých pohledů, snažila jsem se zmapovat sociální péči o seniory …více
Abstract:
My bachelor thesis is focused on subjective perception of quality of life for seniors in home and institutional care; I am interested in attitudes and perception of factors that influence quality of life of seniors. In theoretical part of my bachelor thesis I deal with terms of old age, ageing process and aspects that influence age and ageing; I am engaged in term of quality of life from different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB227

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2010
  • Vedoucí: Zuzana Truhlářová
  • Oponent: Martina Kučerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv