Ivana KOSTELECKÁ

Diplomová práce

Výuka anglického jazyka prostřednictvím interaktivních herních aktivit za omezeného využití materiálních didaktických prostředků

Limited-Resource English Language Learning through Interactive Game-based Activities
Abstract:
This thesis presents selected communicative game-based learning activities that can be used in environments with limited access to teaching aids and modern technology. The paper is divided into a theoretical section, which explores basic methodological principles of communicative language teaching and the roles of both teacher and learner in the learning process. The second part of the theoretical …více
Abstract:
Předložená diplomová práce představuje vybrané interaktivní herní výukové aktivity, které lze použít v prostředí s omezenou možností využití učebních pomůcek a moderních technologií. Práce je rozdělena na teoretickou část, ve které jsou prozkoumány základní didaktické principy metody Komunikativní výuky jazyků a role učitele i žáka v učebním procesu. Druhá část teoretické části je zaměřena na význam …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOSTELECKÁ, Ivana. Výuka anglického jazyka prostřednictvím interaktivních herních aktivit za omezeného využití materiálních didaktických prostředků. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Uč. pro 2.st. ZŠ AJ-GEO