Bc. Marcela Špačková

Master's thesis

Lidské zdroje neziskových organizací

Human resources of the nonprofit organizations
Abstract:
Diplomová práce „Lidské zdroje v neziskových organizacích“ se zaměřuje na analýzu řízení lidských zdrojů v neziskové organizaci STAN – Special Team for Adventure in Nature. V prvních dvou kapitolách je uvedený teoretický rámec problematiky řízení lidských zdrojů. Třetí kapitola popisuje specifické stránky organizace STAN, které zásadním způsobem ovlivňují řízení zdrojů v organizaci. Čtvrtá kapitola …more
Abstract:
Thesis ”Human Resources of nonprofit organizations“ focuses on the analysis of human resource management in nonprofit organization STAN - Special Team for Adventure in Nature. In the first two chapters, the theoretical framework of human resource management issues. The third chapter describes the specific aspects of the organization STAN, which significantly influence the management of human resources …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta