Bc. Marcela Špačková

Diplomová práce

Lidské zdroje neziskových organizací

Human resources of the nonprofit organizations
Anotace:
Diplomová práce „Lidské zdroje v neziskových organizacích“ se zaměřuje na analýzu řízení lidských zdrojů v neziskové organizaci STAN – Special Team for Adventure in Nature. V prvních dvou kapitolách je uvedený teoretický rámec problematiky řízení lidských zdrojů. Třetí kapitola popisuje specifické stránky organizace STAN, které zásadním způsobem ovlivňují řízení zdrojů v organizaci. Čtvrtá kapitola …více
Abstract:
Thesis ”Human Resources of nonprofit organizations“ focuses on the analysis of human resource management in nonprofit organization STAN - Special Team for Adventure in Nature. In the first two chapters, the theoretical framework of human resource management issues. The third chapter describes the specific aspects of the organization STAN, which significantly influence the management of human resources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta