Bc. Hana Rambousková

Master's thesis

Chalupaření Nizozemců na Broumovsku

Dutch Second Homes Owners in Broumov Region
Abstract:
Práce zkoumá environmentální souvislosti chalupaření Nizozemců na Broumovsku. Zaměřuje se na důvody, které Nizozemce vedly k (částečnému) odchodu z Nizozemí a příchodu do českého pohraničí, a jejich životní způsob, když jsou v České republice. V první části jsou popsány teoretické rámce práce, tedy změna životního způsobu na příkladu Holandských doktorů (W. Aarts) a Pestrých a zelených (H. Librová …more
Abstract:
The thesis inspects environmental issues connected to the Dutch ownership of second-homes in the Broumov region. It targets the reasons that lead the Dutch to the (partial) departure from the Netherlands and arrival to the Czech boarder areas and their life style when in the Czech Republic. The theoretical frames are described in the first part of the thesis – the changes in life style described on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2011
  • Supervisor: prof. RNDr. Hana Librová, CSc.
  • Reader: Ing. arch. Magdalena Maceková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií