Bc. Hana Rambousková

Master's thesis

Chalupaření Nizozemců na Broumovsku

Dutch Second Homes Owners in Broumov Region
Anotácia:
Práce zkoumá environmentální souvislosti chalupaření Nizozemců na Broumovsku. Zaměřuje se na důvody, které Nizozemce vedly k (částečnému) odchodu z Nizozemí a příchodu do českého pohraničí, a jejich životní způsob, když jsou v České republice. V první části jsou popsány teoretické rámce práce, tedy změna životního způsobu na příkladu Holandských doktorů (W. Aarts) a Pestrých a zelených (H. Librová …viac
Abstract:
The thesis inspects environmental issues connected to the Dutch ownership of second-homes in the Broumov region. It targets the reasons that lead the Dutch to the (partial) departure from the Netherlands and arrival to the Czech boarder areas and their life style when in the Czech Republic. The theoretical frames are described in the first part of the thesis – the changes in life style described on …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2011
  • Vedúci: prof. RNDr. Hana Librová, CSc.
  • Oponent: Ing. arch. Magdalena Maceková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií