Aneta Horková

Bakalářská práce

Design pro výuku inline bruslení

Design for Education of Inline Skating
Anotace:
Úvod teoretické části zkoumá spojení mezi sportem, uměním a grafickým designem. Popisuje vznik a rozvoj moderního sportu a demonstruje grafický vývoj na příkladu designu olympijských her. Tato část rovněž představuje historii českého sportu. Další kapitola podrobněji zkoumá online sportovní materiály a analyzuje jejich vizuální aspekt. Součástí je rešerše existujících výukových materiálů inline bruslení …více
Abstract:
The introduction of the theoretical part explores the connection between sport, art and graphic design. It describes the origins and development of sport and demonstrates the graphic evolution through the example of the design of the Olympic Games. This part also presents the history of Czech modern sport. The next chapter examines online sports materials in more detail and analyses their visual aspect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Jana Vyoralová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horková, Aneta. Design pro výuku inline bruslení. Zlín, 2024. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Multimédia a design / Grafický design

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.