Vladimíra Nováková

Diplomová práce

Financování projektů v podmínkách příspěvkové organizace

Projects Financing in the Conditions of an Organization Subsidized by the State
Anotace:
Zvolit optimální způsob financování dlouhodobého majetku je snahou managementu každého podnikatelského subjektu. Správná volba způsobu krytí investic znamená pro firmu finanční úsporu, kterou je možné využít pro financování jejích dalších aktivit. Volba způsobu financování dlouhodobého majetku závisí na mnoha okolnostech. Jedná se o přístup vedení podniku k rozdělování volných finančních zdrojů a možnostech …více
Abstract:
The proper way how to finance long-run property is a goal for a management of each company. Good choice of covering the investment can bring cost savings which might be used for other financial projects. The choice of way how to finance long-run property depends on many circumstances as for example approach of management to spare financial resources as well as possibilities of company to invest which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Michal Vaněk
  • Oponent: František Jančička

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin