Mgr. Pavlína Kohutičová

Bakalářská práce

Charta základních práv Evropské unie v judikatuře Evropského soudního dvora

The EU Charter of Fundamental Rights in Jurisprudence of the European Court of Justice
Anotace:
Práce se zabývá odkazy na Chartu základních práv EU, právně nezávazného dokumentu, v judikatuře ESD od roku 2001 do roku 2005, především ve stanoviscích generálních advokátů a rozhodnutí Soudu první instance.
Abstract:
The text analyses references made to EU Charter of Fundamental Rights in ECJ case-law from 2001 to 2005, especially in opinions of Advocates-General and the Court of First Instance
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií