Věra Volecová

Bakalářská práce

Comparison of housing cooperatives and unit owners' associations

Porovnání bytového družstva a společenství vlastníků jednotek
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou typů právnických osob z oblasti bydlení. Teoretická část se věnuje základnímu rozdělení bytů podle vlastnické struktury, blíže cha-rakterizuje bytová družstva a společenství vlastníků a analyzuje klíčové oblasti obou právnic-kých osob. V praktické části je provedena komparace obou právnických osob z pohledu legislativního, účetního a daňového a vyhodnoceny …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the comparison of two types of legal entities from the area of housing. The theoretical part deals with the basic distribution of dwellings according to the ownership structure, more closely characterizes housing co-operatives and owners' associ-ations and analyzes the key areas of both legal entities. In the practical part, the comparison of both legal entities from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kamila Beňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání