Věra Volecová

Bachelor's thesis

Comparison of housing cooperatives and unit owners' associations

Porovnání bytového družstva a společenství vlastníků jednotek
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou typů právnických osob z oblasti bydlení. Teoretická část se věnuje základnímu rozdělení bytů podle vlastnické struktury, blíže cha-rakterizuje bytová družstva a společenství vlastníků a analyzuje klíčové oblasti obou právnic-kých osob. V praktické části je provedena komparace obou právnických osob z pohledu legislativního, účetního a daňového a vyhodnoceny …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the comparison of two types of legal entities from the area of housing. The theoretical part deals with the basic distribution of dwellings according to the ownership structure, more closely characterizes housing co-operatives and owners' associ-ations and analyzes the key areas of both legal entities. In the practical part, the comparison of both legal entities from …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Kamila Beňová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

College of Entrepreneurship and Law

Bachelor programme / field:
Business Administration / Entrepreneurship