Mgr. Radka Zounková, Ph.D.

Disertační práce

Effects and Risks of Pharmaceuticals in the Environment

Effects and Risks of Pharmaceuticals in the Environment
Anotace:
Prvotním účelem léků je definovaným způsobem působit na živý organismus – tedy člověka nebo zvíře. Dostanou-li se tyto látky do životního prostředí, mohou zde vykazovat stejné nebo podobné účinky, které v tomto případě nejsou žádoucí. Předkládaná práce popisuje použití klasických aquatických ekotoxikologických biotestů a testů genotoxicity pro hodnocení účinků a rizik dvou skupin léků – cytostatik …více
Abstract:
Pharmaceuticals have been developed to have defined effects in live organisms, i.e. human or animal. Entering the environment, these compounds may elicit the same or similar effects here, which are not wanted in this case. The presented work describes using of classic aquatic ecotoxicological bioassays and genotoxicity assays for evaluation of effects and risks of two groups of pharmaceuticals – cytostatics …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D., prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., Ing. Marek Holba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí

Práce na příbuzné téma