Bc. Nikola Maráková

Bakalářská práce

Možnosti a meze mikrokreditů jako nástroje ekonomického a sociálního rozvoje

Strength and weaknesses of microcredits
Abstract:
This bachelor thesis deals with microcredit as an instrument of economic and social developement. The aim of this work is to introduce microcredit system in general and based on an avilable literature to evaluate their benefits and efficiency. Thesis also includes a discussion that presents economic indicators of microfinance institutions.
Abstract:
Táto bakalárska práca pojednáva o mikrokreditoch ako o nástroji ekonomického a sociálneho rozvoja. Cieľom práce je predstaviť systém mikrokreditov vo všeobecnej rovine a na základe dostupnej odbornej literatúry zhodnotiť ich prínos a efektivitu. Súčasťou práce je diskusia, ktorá analyzuje ekonomické indikátory mikrofinančných inštitúcií.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa