Eliška Smetanová

Bakalářská práce

Stylizovaná fakta o hospodářském cyklu

Stylized Facts of a Business Cycle
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o stylizovaných faktech o hospodářském cyklu pozorovaných na nejnovějších datech. Teoretická část podává přehled základních pojmů a metod souvisejících s tématem a také souhrn dosavadních poznatků o stylizovaných faktech. V praktické části jsou aplikovány tři různé detrendovací metody na data vybraných makroekonomických veličin, pozorovaných v devatenácti evropských státech …více
Abstract:
The Bachelor’s thesis examines the stylized facts of a business cycle observed in the latest data. The overview of basic terms and methods, as well as the summary of existing findings, are described in the theoretical part. In the practical part, three different detrending methods are applied on the data of selected macroeconomic variables, observed in nineteen European countries. We study the behaviour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.